Gewijzigde therapie
Meer
Gewijzigde profylaxe
Meer
Zedendelicten 11 maanden ago
Perforerend of penetrerend oogtrauma 11 maanden ago
Oogheelkundige ingrepen 11 maanden ago
Gewijzigde medicatie
Meer
amikacine 2 weken ago
ceftaroline fosamil 2 weken ago
ceftazidim 2 weken ago

Home

Welkom bij het nieuwe Antibioticaboekje van het UMC Utrecht locaties Wilhelmina Kinderziekenhuis en AZU, het Prinses Maximá Centrum (PMC) en het Centraal Militair Hospitaal (CMH).

Het Antibioticaboekje bevat adviezen voor therapie en profylaxe van infecties. Deze adviezen zijn gebaseerd op de bestaande nationale richtlijnen  van de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB) en zijn tot stand gekomen in overleg met vertegenwoordigers van de betrokken specialismen van het UMC Utrecht, PMC, CMH en de afdelingen Medische Microbiologie, Interne Geneeskunde en Infectieziekten, en de Apotheek.

Voor een behandeladvies van een individuele patiënt kan overleg plaatsvinden met arts-microbioloog, internist-infectioloog of kinderarts-infectioloog. Hiervoor zijn vaste telefoonnummers ingesteld:

  • 71762 Virologie
  • 73533 Interne geneeskunde, Dermatologie, Longgeneeskunde, Cardiologie, Geriatrie
  • 71827 Chirurgische afdelingen, Oogheelkunde, KNO, Gynaecologie
  • 71706 IC, Neurologie en Neurochirurgie
  • 74320 HIV/Infectieziekten consult
  • 64395 Arts-microbioloog WKZ/PMC
  • 75011 Kinderinfectiologie
  • 71512 Infectiepreventie

Eventuele suggesties kunt u sturen aan: antibioticaboekje@umcutrecht.nl