Bronchitis, acute

Adviezen

≥ 18 jaar

Indicaties: Altijd gezond en leeftijd < 60 jaar

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

Opmerking:

Geen antibiotica

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij verminderde weerstand of co-morbiditeit of leeftijd > 60 jaar

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

amoxicilline po 500mg 3dd 5 dagen

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

doxycycline po oplaaddosis 200mg, 100mg 1dd 7 dagen

Opmerkingen

Meestal virale verwekkers, o.a. RSV bij kinderen, waarvoor antibiotica niet geïndiceerd zijn. 

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-142253.3
Bijgewerkt: 07/28/2016 - 16:49
Status: Published