Cholecystitis

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

Opmerking:

Geen antibiotica

≥ 18 jaar

Indicaties: Indien cholecystectomie niet mogelijk is of bij ernstige systemische verschijnselen

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 4dd 10 tot 14 dagen

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

ceftriaxon iv 2000mg 1dd 10 tot 14 dagen

+

metronidazol iv 500mg 3dd 10 tot 14 dagen

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-142773.4
Bijgewerkt: 05/03/2016 - 15:06
Status: Published