Cholangitis

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 4dd

+

gentamicine iv 5mg/kg 1dd

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

ceftriaxon iv 2000mg 1dd

Opmerking:

Bij ernstig zieke patient gentamicine toevoegen

Opmerkingen

Galweg draineren; bij goede drainage en koortsvrij antibiotica stoppen na 24 uur. Indien positieve bloedkweek dan stoppen na 3 dagen.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-143321.8
Bijgewerkt: 10/16/2019 - 23:24
Status: Published