Gebroken vliezen

Adviezen

≥ 18 jaar

Indicaties: A terme en verdenking intra-uteriene infectie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 4dd

≥ 18 jaar

Indicaties: Prematuur (< 37 weken AD)

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

erytromycine po 250mg 4dd 10 dagen

of

erytromycine iv 250mg 4dd 10 dagen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-143569.1
Bijgewerkt: 03/24/2014 - 22:52
Status: Published