Urosepsis - onbekend micro-organisme

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

ceftriaxon iv 2000mg 1dd

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 4dd

+

gentamicine iv 5mg/kg 1dd

Opmerkingen

Indien risicofactoren voor ESBL of dragerschap van ESBL zie sepsis - onbekend micro-organisme.

Bij gebruik van gentamicine moeten spiegelbepalingen worden verricht.

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-143679.9
Bijgewerkt: 09/17/2019 - 23:54
Status: Published