Urineweginfectie - onbekend micro-organisme

Adviezen

≥ 18 jaar

Indicaties: Lage urineweginfectie bij de man

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

nitrofurantoine po 100mg 2dd 7 dagen

Opmerking:

Indien <40 jaar en zonder systemische verschijnselen

nitrofurantoine capsule met gereguleerde afgifte

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

cotrimoxazol (sulfamethoxazol + trimethoprim) po 960mg 2dd 14 dagen

≥ 18 jaar

Indicaties: Lage ongecompliceerde urineweginfectie bij de vrouw

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

nitrofurantoine po 100mg 2dd 5 dagen

Opmerking:

nitrofurantoine capsule met gereguleerde afgifte

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

trimethoprim po 300mg 1dd 3 dagen

Prioriteit:
3e keus
Medicatie:

fosfomycine po 3g eenmalig

≥ 18 jaar

Indicaties: Lage ongecompliceerde urineweginfectie tijdens zwangerschap

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

nitrofurantoine po 100mg 2dd minimaal 5 dagen

Opmerking:

Geen nitrofurantoine < 30 dagen voor de bevalling

nitrofurantoine capsule met gereguleerde afgifte

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur po 500/125mg 3dd minimaal 5 dagen

≥ 18 jaar

Indicaties: Suppressie-therapie, Recidiverende urineweginfecties

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

nitrofurantoine po 50mg 1dd

Opmerking:

A.n. of postcoitaal

Prioriteit:
1e keus alternatief
Medicatie:

trimethoprim po 100mg 1dd

Opmerking:

A.n. of postcoitaal

Opmerkingen

Overweeg ook SOA's door Neisseria gonorrhoeae en Chlamydia trachomatis.

Bij recidiverende urineweginfecties: Overweeg cranberrysap en bij post-menopausale vrouwen oestrogeensubstitutie met Synapause ovulen (1dd 0.5 mg intravaginaal).

Bij suppressietherapie na 6 maanden stoppen en herbeoordelen.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-144073.13
Bijgewerkt: 05/28/2019 - 12:42
Status: Published