Helicobacter pylori

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

claritromycine po 500mg 2dd 7 dagen

+

amoxicilline po 1000mg 2dd 7 dagen

Opmerking:

+ Protonpomp remmer gedurende 7 dagen

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

claritromycine po 500mg 2dd 14 dagen

+

metronidazol po 500mg 3dd 14 dagen

Opmerking:

+ Protonpomp remmer gedurende 14 dagen

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij falen therapie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

tetracycline po 500mg 4dd 14 dagen

+

metronidazol po 500mg 3dd 14 dagen

Opmerking:

+ Bismutoxide 4 dd 120 mg p.o. gedurende 14 dagen + protonpomp remmer gedurende 14 dagen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-144521.3
Bijgewerkt: 07/28/2016 - 16:19
Status: Published