Meningitis, secundair - onbekend micro-organisme

Adviezen

≥ 18 jaar

Indicaties: Na neurotrauma (schedelbasisfractuur of open schedelfractuur)

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

ceftriaxon iv 2000mg 2dd

≥ 18 jaar

Indicaties: Na neurochirurgie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

flucloxacilline iv 2000mg 6dd

+

ceftazidim iv 2000mg 3dd

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij aanwezigheid drain (EVD/ELD/VPD)

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

vancomycine iv 1000mg 2dd

+

ceftazidim iv 2000mg 3dd

Opmerkingen

Therapie in overleg met arts-microbioloog en/of internist-infectioloog.

Indien Gram-negatieve staven gezien worden in het preparaat van de liquor starten met meropenem 3 dd 2000 mg iv tot identificatie en resistentie bekend is.

Indien de kweken na 72 uur negatief zijn, dan stoppen met antibiotische behandeling behalve bij blijvende hoge klinische verdenking.

Bij het gebruik van vancomycine moeten spiegelbepalingen worden verricht.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-144522.9
Bijgewerkt: 09/15/2019 - 09:04
Status: Published