Osteomyelitis - Staphylococcus aureus

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

flucloxacilline iv 1000mg 6dd 6 weken

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

clindamycine iv 600mg 3dd 6 weken

of

clindamycine po 600mg 3dd 6 weken

Opmerking:

Tenminste 14 dagen intraveneuze therapie

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-145071.8
Bijgewerkt: 02/04/2021 - 10:12
Status: Published