Peritonitis, secundair (perforatie) - onbekend micro-organisme

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

ceftriaxon iv 2000mg 1dd

+

metronidazol iv 500mg 3dd

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 4dd

+

gentamicine iv 5mg 1dd

Opmerkingen

Bij adequate source control worden de antibiotica gedurende 5 dagen gegeven.

Bij gebruik van gentamicine moeten spiegelbepalingen worden verricht.

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-145086.5
Bijgewerkt: 09/18/2019 - 08:41
Status: Published