Meningitis - Streptococcus pneumoniae

Adviezen

≥ 18 jaar

Indicaties: MIC penicilline ≤ 0.06 mg/l

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

benzylpenicilline iv 2milj. IU 6dd minimaal 10 dagen

≥ 18 jaar

Indicaties: MIC penicilline > 0.06 mg/l en ≤ 2 mg/l

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

ceftriaxon iv 2000mg 2dd minimaal 10 dagen

≥ 18 jaar

Indicaties: MIC penicilline > 2 mg/l

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

vancomycine iv 1000mg 2dd minimaal 10 dagen

+

ceftriaxon iv 2000mg 2dd minimaal 10 dagen

Opmerkingen

Bij gebruik van vancomycine moeten spiegelbepalingen worden verricht.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-145463.6
Bijgewerkt: 09/15/2019 - 09:06
Status: Published