Hersenabces - onbekend micro-organisme

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

ceftriaxon iv 2000mg 2dd 6 weken

+

metronidazol iv 500mg 3dd 6 weken

≥ 18 jaar

Indicaties: Na trauma of neurochirurgie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

flucloxacilline iv 2000mg 6dd

+

ceftriaxon iv 2000mg 2dd

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-145546.5
Bijgewerkt: 09/15/2019 - 10:14
Status: Published