Sepsis - Coagulase negatieve staphyloccocen (CNS)

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

Opmerking:

Lijn verwijderen

Geen antibiotica

≥ 18 jaar

Indicaties: Flucloxacilline gevoelige CNS

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

flucloxacilline iv 1000mg 6dd 7 dagen

Opmerking:

Indien systemische verschijnselen en lijn niet te verwijderen

≥ 18 jaar

Indicaties: Flucloxacilline ongevoelige CNS

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

vancomycine iv 1000mg 2dd 7 dagen

Opmerking:

Indien systemische verschijnselen en lijn niet te verwijderen

Opmerkingen

Indien lijn verwijderd kan worden zijn antibiotica niet geïndiceerd.

Indien lijn niet verwijderd kan worden behandeling in overleg met arts-microbioloog en/of internist-infectioloog.

Bij gebruik van vancomycine moeten spiegelbepalingen worden verricht.

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-145881.5
Bijgewerkt: 09/18/2019 - 00:06
Status: Published