Endophthalmitis - onbekend micro-organisme

Adviezen

≥ 18 jaar

Indicaties: Post cataract, post traumatisch

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

vancomycine intravitreaal 1mg

+

ceftazidim intravitreaal 2.25mg

Opmerking:

Bij onvoldoende respons na 3 dagen intravitreale antibiotica herhalen

≥ 18 jaar

Indicaties: Bleb gerelateerd

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

vancomycine intravitreaal 1mg

+

ceftazidim intravitreaal 2.25mg

+

vancomycine subconjunctivaal 25mg

+

ceftazidim subconjunctivaal 100mg

Opmerking:

Bij onvoldoende respons na 3 dagen intravitreale antibiotica herhalen

≥ 18 jaar

Indicaties: Endogeen

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

vancomycine intravitreaal 1mg

+

ceftazidim intravitreaal 2.25mg

+

vancomycine iv 1000mg 2dd

+

ceftazidim iv 2000mg 3dd

Opmerking:

Bij onvoldoende respons na 3 dagen intravitreale antibiotica herhalen

Duur iv antibiotica afhankelijk van klinische respons

Opmerkingen

Bij gebruik van vancomycine moeten spiegelbepalingen worden verricht.

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-146369.4
Bijgewerkt: 09/18/2019 - 22:55
Status: Published