Mycobacterium avium complex (MAC)

Adviezen

≥ 18 jaar

Indicaties: Gedissemineerde MAC infectie bij HIV geinfecteerde patient

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

claritromycine po 500mg 2dd 12 maanden

+

ethambutol po 15mg/kg 1dd 12 maanden

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

azitromycine po 500mg 1dd 12 maanden

+

ethambutol po 15mg/kg 1dd 12 maanden

Opmerkingen

Altijd minstens twee middelen als initiële therapie gebruiken. Toevoegen van een derde of vierde middel overwegen in de volgende situaties: geen effectieve cART, diepe immunosuppressie (CD4 < 50/mm3) of hoge mycobacteriële load.

Derde middel voorkeur:

  • Rifabutine 1dd300 mg p.o.

Overige opties:

  • Amikacine 10-15 mg/kg/dag i.v.
  • Streptomycine 1 gram/dag i.v. of i.m.
  • Ciprofloxacine 2dd500-750 mg p.o.
  • Levofloxacine 1dd500 mg p.o.
  • Moxifloxacine 1dd400 mg p.o.

Dosisaanpassing indien farmacologische interactie met andere medicatie.

Behandeling continueren tot CD4 > 100/mm3 gedurende 6 maanden met minimale behandelduur van 12 maanden.

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-146470.4
Bijgewerkt: 10/13/2019 - 22:35
Status: Published