Impetigo

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

fusidinezuur topical 3dd maximaal 14 dagen

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

flucloxacilline po 500mg 4dd 7 dagen

Prioriteit:
2e keus alternatief
Medicatie:

azitromycine po 500mg 1dd 3 dagen

Opmerkingen

Impetigo vulgaris, impetigo bullosa of impetiginisatie van dermatose of eczeem.

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-146720.4
Bijgewerkt: 07/29/2016 - 11:07
Status: Published