Pharyngitis / tonsillitis, exsudatieve (incl. Plaut-Vincent)

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

Opmerking:

Geen antibiotica

≥ 18 jaar

Indicaties: Ernstig klinisch beeld

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur po 500/125mg 3dd 10 dagen

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

azitromycine po 500mg 1dd 5 dagen

≥ 18 jaar

Indicaties: Plaut-Vincent

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

feneticilline po 500mg 4dd 7 dagen

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

clindamycine po 600mg 3dd 7 dagen

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-146917.4
Bijgewerkt: 07/28/2016 - 16:27
Status: Published