Parapharyngeaal / retropharyngeaal abces

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 4dd 14 dagen

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

clindamycine iv 600mg 3dd 14 dagen

of

clindamycine po 600mg 3dd 14 dagen

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-146939.2
Bijgewerkt: 07/28/2016 - 16:29
Status: Published