Otitis media, acute

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur po 500/125mg 3dd 7 dagen

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

azitromycine po 500mg 1dd 3 dagen

Opmerkingen

Overweeg antibiotica te geven bij risicofactoren op ernstig beloop, bij ernstig ziek zijn, en bij immuungecompromitteerde patiënten.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-147079.4
Bijgewerkt: 02/05/2021 - 15:28
Status: Published