Osteomyelitis - Coagulase negatieve staphylococcen (CNS)

Adviezen

≥ 18 jaar

Indicaties: Flucloxacilline gevoelige CNS

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

flucloxacilline iv 1000mg 6dd 6 weken

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

clindamycine iv 600mg 3dd 6 weken

of

clindamycine po 600mg 3dd 6 weken

≥ 18 jaar

Indicaties: Flucloxacilline ongevoelige CNS

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

vancomycine iv 1000mg 2dd 6 weken

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

clindamycine iv 600mg 3dd 6 weken

of

clindamycine po 600mg 3dd 6 weken

Opmerkingen

Orale mogelijkheden na tenminste 14 dagen intraveneuze therapie:

  • flucloxacilline gevoelige CNS: cefalexine 4 dd 1000 mg of clindamycine 3 dd 600 mg
  • flucloxacilline ongevoelige CNS: clindamycine 3 dd 600 mg

Bij gebruik van vancomycine moeten spiegelbepalingen worden verricht.

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-148455.3
Bijgewerkt: 09/15/2019 - 08:44
Status: Published