Osteomyelitis - onbekend micro-organisme

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

flucloxacilline iv 1000mg 6dd

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

clindamycine iv 600mg 3dd

of

clindamycine po 600mg 3dd

Opmerkingen

Bij gebruik van gentamicine moeten spiegelbepalingen worden verricht.

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-148481.9
Bijgewerkt: 09/15/2019 - 08:45
Status: Published