Malaria tropica - Plasmodium falciparum

Adviezen

≥ 18 jaar

Indicaties: Niet ernstige malaria tropica

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

artemether/lumefantrine po 80/480mg

Opmerking:

Op tijdstippen 0, 8, 24, 36, 48 en 60 uur (= 4 tabletten Riamet a 20/120 mg per dosis)

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

atovaquon+proguanil po 1000/400mg 1dd 3 dagen

Opmerking:

(=4 tabletten Malarone a 250/100 mg per dosis)

Prioriteit:
3e keus
Medicatie:

mefloquine po 15mg/kg 1 doses

gevolgd door

mefloquine po 10mg/kg 1 doses

Opmerking:

2e dosis 8-24 uur na 1e dosis

≥ 18 jaar

Indicaties: Ernstige malaria tropica

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

artesunate iv 2.4mg/kg

Opmerking:

Op tijdstippen 0, 12, 24, 48, 72 uur

Zodra mogelijk switch orale therapie, volledige kuur (zie niet ernstige malaria tropica)

≥ 18 jaar

Indicaties: Niet ernstige malaria tropica, Zwangerschap in alle trimesters

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

artemether/lumefantrine po 80/480mg

Opmerking:

Op tijdstippen 0, 8, 24, 36, 48 en 60 uur (= 4 tabletten Riamet a 20/120 mg per dosis)

 

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

quinine po 10mg/kg 3dd 7 dagen

+

clindamycine po 10mg/kg 2dd 7 dagen

Opmerking:

quinine max 3 dd 600mg

≥ 18 jaar

Indicaties: Ernstige malaria tropica, Bij zwangerschap

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

artesunate iv 2.4mg/kg

Opmerking:
Op tijdstippen 0, 12, 24, 48, 72 uur

Zodra mogelijk switch orale therapie, volledige kuur (zie niet ernstige malaria tropica)

 

Opmerkingen

Niet ernstige malaria tropica:

  • Asexuele P. falciparum parasieten in het bloed met parasitemie-index (aantal geïnfecteerde rode cellen) < 2%
  • Geen delingsvormen in het bloed
  • Geen complicaties
  • Niet-brakende patiënt

Ernstige malaria tropica:

  • Asexuele P. falciparum parasietenindex ≥ 5%
  • Asexuele P. falciparum parasietenindex < 5% maar met delingsvormen of met één of meer complicaties (cerebrale verschijnselen, shock, respiratoire problemen, Hb <3 mmol/L, acidose, creatinine >265 umol/L, glucose <2,2 mmol/L of diffuse intravasale stolling)
  • Brakende patiënt

Nacontrole bij bewezen malaria infectie, via polikliniek infectieziekten op dag 3, 7, 14, 21 en 28.

Artesunaat alleen verkrijgbaar met artsenverklaring.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-161624.6
Bijgewerkt: 12/14/2019 - 11:30
Status: Published