Leishmaniasis

Adviezen

≥ 18 jaar

Indicaties: Viscerale leishmaniasis (kala-azar)

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

ambisome iv 3mg/kg 1dd

Opmerking:

Op dag 1 t/m 5, 14 en 21

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

natriumstiboglucanaat iv 20mg/kg 1dd 28 dagen

≥ 18 jaar

Indicaties: Mucosale leishmaniasis

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

natriumstiboglucanaat iv 20mg/kg 1dd 28 dagen

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

ambisome iv 3mg/kg 1dd

Opmerking:

Op dag 1 t/m 5, 14 en 21

Opmerkingen

Voor de behandeling van cutane leishmaniasis (Leishmania tropica en overige Leishmaniasoorten) zijn diverse therapeutische opties beschikbaar. Therapie kan bestaan uit: afwachten, cryochirurgie, chirurgie, electrocoagulatie, lokale intralesionale medicamenteuze therapie en/of systemische therapie. Therapie keuze is afhankelijk van uitgebreidheid en lokalisatie van huidafwijkingen en oorzakelijk land. Sommige vormen (L. major, L. tropica, L. mexicana) genezen spontaan en hebben geen behandeling nodig.

Behandeling in overleg met arts-microbioloog, internist-infectioloog, kinderarts-infectioloog en / of dermatoloog.

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-162022.3
Bijgewerkt: 07/29/2016 - 10:33
Status: Published