Pneumonie, community-acquired (CAP) - onbekend micro-organisme - matig ernstig

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

amoxicilline iv 1000mg 4dd 7 dagen

Opmerking:

Bij risicofactoren ook Legionella dekken:
1. Recent bezoek buitenland
2. tijdens Legionella epidemie
3. Onvoldoende verbetering na ≥ 48 uur: behandel als ernstige CAP

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

ceftriaxon iv 2000mg 1dd 7 dagen

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij aspiratiepneumonie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 4dd 7 dagen

Opmerking:

Aspiratie op zich is geen reden voor het voorschrijven van antibiotica

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-162513.7
Bijgewerkt: 05/14/2018 - 18:09
Status: Published