Waterpokken - Varicella zoster virus

Adviezen

≥ 18 jaar

Indicaties: Immuuncompetente patiënt

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

Opmerking:

Geen antivirale therapie

≥ 18 jaar

Indicaties: Immuungecompromitteerde patiënt

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

aciclovir iv 10mg/kg 3dd 7 dagen

of

valaciclovir po 1000mg 3dd 7 dagen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-166921.4
Bijgewerkt: 07/29/2016 - 11:57
Status: Published