Cytomegalovirus (CMV), pre-emptieve therapie

Adviezen

≥ 18 jaar

Indicaties: Longtransplantatie (D+/R- en D+/R+)

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

valganciclovir po 900mg 2dd 14 tot 21 dagen

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

ganciclovir iv 5mg/kg 2dd 14 tot 21 dagen

Prioriteit:
3e keus
Medicatie:

foscarnet iv 90mg/kg 2dd 14 tot 21 dagen

≥ 18 jaar

Indicaties: Stamceltransplantatie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

Opmerkingen

Pre-emptieve therapie bij primo-infectie/reactivatie in periode 6-12 maanden na longtransplantatie.

CMV serostatus Donor (D) / Recipiënt (R).

Behandeling in overleg met viroloog / transplantatie-arts.

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-166953.5
Bijgewerkt: 09/01/2019 - 10:11
Status: Published