Cytomegalovirus (CMV), primo-infectie / reactivatie

Adviezen

≥ 18 jaar

Indicaties: Immuuncompetente patiënt

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

Opmerking:

Geen antivirale therapie

≥ 18 jaar

Indicaties: Harttransplantatie, Longtransplantatie, Niertransplantatie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

valganciclovir po 900mg 2dd 14 tot 21 dagen

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

ganciclovir iv 5mg/kg 2dd 14 tot 21 dagen

Prioriteit:
3e keus
Medicatie:

foscarnet iv 90mg/kg 2dd 14 tot 21 dagen

≥ 18 jaar

Indicaties: Stamceltransplantatie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-167054.7
Bijgewerkt: 08/03/2020 - 15:20
Status: Published