Influenza

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

oseltamivir po 75mg 2dd 5 dagen

Opmerkingen

Start oseltamivir binnen 48 uur na ontstaan van de eerste ziekteverschijnselen.

Bij ernstig zieke patiënten en immuungecompromitteerde patiënten is starten na 48 uur ook zinvol.

Bij immuungecompromitteerde patiënten met een influenza pneumonie behandelduur in overleg met viroloog, internist-infectioloog en / of kinderarts-infectioloog.

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-167076.3
Bijgewerkt: 07/29/2016 - 12:01
Status: Published