Geïnfecteerd osteosynthesemateriaal - Staphylococcus aureus

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

flucloxacilline iv 2000mg 6dd

+

rifampicine po 450mg 2dd

Opmerking:

Rifampicine pas toevoegen na minstens 2 dagen adequate therapie met flucloxacilline en bij bewezen gevoeligheid.

Opmerkingen

Bij goede klinische respons over op orale therapie in overleg met arts-microbioloog en/of internist-infectioloog.

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-167088.6
Bijgewerkt: 09/15/2019 - 10:18
Status: Published