Geïnfecteerd osteosynthesemateriaal - coagulase negatieve staphylococcen (CNS)

Adviezen

≥ 18 jaar

Indicaties: Flucloxacilline gevoelige CNS

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

flucloxacilline iv 2000mg 6dd

+

rifampicine po 450mg 2dd

Opmerking:

Rifampicine pas toevoegen na minstens 2 dagen adequate therapie met flucloxacilline en bij bewezen gevoeligheid.

≥ 18 jaar

Indicaties: Flucloxacilline ongevoelige CNS

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

vancomycine iv 1000mg 2dd

+

rifampicine po 450mg 2dd

Opmerking:

Rifampicine pas toevoegen na minstens 2 dagen adequate therapie met vancomycine en bij bewezen gevoeligheid.

Opmerkingen

Bij gebruik van vancomycine moeten spiegelbepalingen worden verricht.

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-167091.7
Bijgewerkt: 09/17/2019 - 23:45
Status: Published