Pleuraempyeem - onbekend micro-organisme

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

clindamycine iv 600mg 3dd

+

ceftriaxon iv 2000mg 1dd

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

clindamycine po 600mg 3dd

+

ciprofloxacine po 500mg 2dd

Opmerkingen

Drainage is geïndiceerd.

Indien mogelijk antibioticakeuze op geleide van Gram-preparaat en / of kweek.

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-167214.4
Bijgewerkt: 07/28/2016 - 16:16
Status: Published