Cystic fibrosis

Adviezen

≥ 18 jaar

Indicaties: Staphylococcus aureus

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

flucloxacilline 14 tot 21 dagen

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

clindamycine 14 tot 21 dagen

≥ 18 jaar

Indicaties: Pseudomonas aeruginosa

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

ceftazidim 14 dagen

+

tobramycine 14 dagen

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

ceftazidim 14 dagen

+

ciprofloxacine 14 dagen

≥ 18 jaar

Indicaties: Staphyloccocus aureus en Pseudomonas aeruginosa

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

piperacilline/tazobactam 14 dagen

≥ 18 jaar

Indicaties: Aerosoltherapie ter preventie exacerbaties

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

tobramycine inhalatie 300mg 2dd

Prioriteit:
1e keus alternatief
Medicatie:

colistine inhalatie 160mg 2dd

Opmerkingen

Behandeling altijd in overleg met longarts.

Therapie op geleide van resistentiespectrum van uit het sputum geïsoleerde bacteriën.

Doseringsadvies van antibiotica bij cystic fibrosis.

Bij gebruik van tobramycine moeten spiegelbepalingen worden verricht.

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-167257.4
Bijgewerkt: 09/03/2019 - 19:18
Status: Published