Sepsis, bij neutropenie

Adviezen

≥ 18 jaar

Indicaties: hematologische patient

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

imipenem + cilastine iv 500mg 4dd 3 dagen

Opmerking:

Na 3 dagen indien bloedkweken negatief antibiotica staken

≥ 18 jaar

Indicaties: Lijnsepsis, hematologische patient

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

vancomycine iv 1000mg 2dd 7 dagen

≥ 18 jaar

Indicaties: Oncologische patient

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

ceftriaxon iv 2g 1dd

Opmerkingen

Bij gebruik van vancomycine moeten spiegelbepalingen worden verricht.

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-167328.5
Bijgewerkt: 09/18/2019 - 00:01
Status: Published