Keratitis - Herpes simplex virus

Adviezen

≥ 18 jaar

Indicaties: Immuuncompetente patiënt

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

aciclovir 5dd

Opmerking:

aciclovir oogzalf 3%

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

ganciclovir 5dd

of

foscarnet 5dd

Opmerking:

ganciclovir oculaire toepassing 0.15%

foscarnet oculaire toepassing 1.2%

≥ 18 jaar

Indicaties: Immuungecompromitteerde patiënt, Bij dreigende perforatie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

aciclovir 5dd

+

valaciclovir po 500mg 3dd 10 dagen

Opmerking:

aciclovir oogzalf 3%

Prioriteit:
1e keus alternatief
Medicatie:

aciclovir 5dd

+

aciclovir iv 10mg/kg 3dd 10 dagen

Opmerking:

aciclovir oogzalf 3%

≥ 18 jaar

Indicaties: Recidiverende keratitis

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

aciclovir 5dd

+

valaciclovir po 500mg 3dd 10 dagen

Opmerking:

Gevolgd door valaciclovir 1 dd 500 mg p.o. gedurende 8 maanden

aciclovir oogzalf 3%

Opmerkingen

Behandeling in overleg met oogarts / viroloog. Duur oogzalf en oogdruppels afhankelijk van respons.

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-167778.4
Bijgewerkt: 05/28/2019 - 12:21
Status: Published