Posttransplantatie - Cytomegalovirus (CMV)

Adviezen

≥ 18 jaar

Indicaties: Nier- en harttransplantatie: D+/R-

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

valganciclovir po 900mg 1dd 3 maanden

≥ 18 jaar

Indicaties: Longtransplantatie: D+/R- en D+/R+

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

valganciclovir po 900mg 1dd 6 maanden

≥ 18 jaar

Indicaties: Stamceltransplantatie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

Opmerking:

Zie volledig infectieprotocol van de hematologie

Opmerkingen

CMV serostatus Donor (D) / Recipiënt (R).

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-167804.4
Bijgewerkt: 08/01/2016 - 15:57
Status: Published