Mediastinitis

Adviezen

≥ 18 jaar

Indicaties: Na perforatie tractus digestivus

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 4dd 2 tot 6 weken

+

gentamicine iv 5mg/kg 1dd

≥ 18 jaar

Indicaties: Postoperatief na sternotomie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

flucloxacilline iv 1000mg 6dd 2 tot 6 weken

+

gentamicine iv 5mg/kg 1dd

Opmerkingen

Bij gebruik van gentamicine moeten spiegelbepalingen worden verricht.

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-167890.4
Bijgewerkt: 09/15/2019 - 10:09
Status: Published