Lijnsepsis - onbekend micro-organisme

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Opmerking:

Lijn verwijderen

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

flucloxacilline iv 1000mg 6dd

Opmerking:

Indien ernstige systemische verschijnselen

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-179075.2
Bijgewerkt: 06/23/2015 - 10:20
Status: Published