Urineweginfectie, bij verblijfskatheter (CAD)

Adviezen

≥ 18 jaar

Indicaties: Urineweginfectie met systemische symptomen bij katheter >10 dagen

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 4dd

+

gentamicine iv 5mg/kg

Opmerkingen

Urineweginfectie met systemische symptomen bij katheter ≤ 10 dagen: zie beleid bij urosepsis.

Als onderdeel behandeling katheter verwisselen.

Bij gebruik van gentamicine moeten spiegelbepalingen worden verricht.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-204869.3
Bijgewerkt: 09/17/2019 - 23:55
Status: Published