voriconazol

J - Antiinfectives For Systemic Use -> J02 - Antimycotics For Systemic Use -> J02A - Antimycotics For Systemic Use -> J02AC - Triazole Derivatives -> J02AC03 - Voriconazole
Administratie categorie: Vrij Medicatie groep: antifungaal Brand name: Vfend

Standaard doseringen

≥ 18 jaar
GewichtROAoplaad dosisDosering
ROA:
po
oplaad dosis:
400mg
Dosering:
200mg 2 dd
ROA:
iv
oplaad dosis:
6mg/kg
Dosering:
4mg/kg 2 dd
Opmerkingen:

per os: dag 1 oplaaddosis 400 mg 2 dd, intraveneus: dag 1 oplaaddosis: 6 mg/kg 2 dd

Nierfunctie

≥ 18 jaar
ROAGFRDoseringIntervalOpmerkingen
ROA: iv
GFR:
10 - 50
Dosering:
niet voorschrijven
Opmerkingen:
oraal mag wel
GFR:
<10
Dosering:
niet voorschrijven
Opmerkingen:
oraal mag wel
Renale eliminatie: 2%
Dosering: onafhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie-vervangende therapie

CAPD: Aanpassen van de dosis of het doseerinterval is niet nodig. Voriconazol is slecht oplosbaar en wordt intraveneus toegediend met de hulpstof sulfobutyletherbetacyclodextrine (SBECD). Het is onbekend of SBECD wordt verwijderd door peritoneaal dialyse

Hemodialyse: Aanpassen van de dosis of het doseerinterval is niet nodig. Voriconazol is slecht oplosbaar en wordt intraveneus toegediend met de hulpstof sulfobutyletherbetacyclodextrine (SBECD). SBECD wordt verwijderd door hemodialyse

Interacties

Interactie met (ATC): Verwacht effect:
Interactie met (ATC):
L04AD01 - Ciclosporin
Verwacht effect:
verhoging spiegels ciclosporine
Interactie met (ATC):
L04AD02 - Tacrolimus
Verwacht effect:
verhoging spiegels tacrolimus
Interactie met (ATC):
L04AA10 - Sirolimus
Verwacht effect:
verhoging spiegels sirolimus
Interactie met (ATC):
A03FA02 - Cisapride
Verwacht effect:
toename cardiotoxiciteit
Interactie met (ATC):
R06AX12 - Terfenadine
Verwacht effect:
toename cardiotoxiciteit
Interactie met (ATC):
B01AA - Vitamin K Antagonists
Verwacht effect:
toename werking orale anticoagulantia
Interactie met (ATC):
A10B - Oral Blood Glucose Lowering Drugs
Verwacht effect:
versterking effect antidiabetica
Interactie met (ATC):
N03AB02 - Phenytoin
Verwacht effect:
verlaging plasmaconcentratie voriconazol en verhoging plasmaconcentratie fenytoine
Interactie met (ATC):
N03AF01 - Carbamazepine
Verwacht effect:
verlaging plasmaconcentratie voriconazol
Interactie met (ATC):
N03AA02 - Phenobarbital
Verwacht effect:
verlaging plasmaconcentratie voriconazol
Interactie met (ATC):
J04AB02 - Rifampicin
Verwacht effect:
verlaging plasmaconcentratie voriconazol
Interactie met (ATC):
J04AB04 - Rifabutin
Verwacht effect:
verlaging plasmaconcentratie voriconazol en verhoging plasmaconcentratie fenytoine en rifabutin

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.
Metadata

Swab vid: M-2160.2
Bijgewerkt: 06/16/2019 - 20:05
Status: Published

Externe links
Categorie