Bartonellose (kattenkrabziekte) - Bartonella henselae

Adviezen

≥ 18 jaar

Indicaties: Immuuncompetente patiënt, lokale ziekte

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Opmerking:
Geen therapie
 
Bij abcedering is aspiratie of drainage van pus aangewezen, hetgeen leidt tot verlichting van de pijn en verkorting van de ziekteduur
 
≥ 18 jaar

Indicaties: Immuungecompromitteerde patiënt, lokale ziekte

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

azitromycine po 500mg eenmalig

gevolgd door

azitromycine po 250mg 1dd 4 dagen

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

doxycycline po 100mg 2dd 10 dagen

≥ 18 jaar

Indicaties: Gedissemineerde infectie, bacillaire angiomatiose en peliosis

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

Opmerking:

Therapie i.o.m. viroloog en internist-infectioloog

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-218934.3
Bijgewerkt: 07/29/2016 - 12:07
Status: Published