Antibiotica protocol voor infecties op de IC

Opmerkingen

De antimicrobiële middelen zijn gekozen op basis van:

  1. Antimicrobieel formularium van het UMC Utrecht (UMCU.swabid.nl)
  2. Richtlijn antimicrobiële middelen bij sepsis van de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB) van 2010.
  3. Richtlijn management van 'community-acquired' pneumonie in volwassenen van de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB) van 2017.
  4. De optie die het beste past binnen het beleid van Selectieve Darm Decontaminatie (SDD). Dit betekent dat geneesmiddelen met anaërobe werking zoveel mogelijk gemeden dienen te worden.

 

 

Stappenplan voor het bepalen van het juiste empirische antimicrobiële middel:

  • Stap 1: Zoek kolonisatie en resistentie op tot één jaar voor de huidige opname: “waar is de patiënt mee gekoloniseerd?” Dus zoek (in HiX) of vraag op (eventueel bij de microbiologen van het insturend ziekenhuis) welke bacteriën in eerdere kweken zaten en waarvoor ze resistent waren. De gegevens tot één jaar voor de huidige opname moeten worden meegewogen.
  • Stap 2: Zoek de empirische therapie bij verschillende ziektebeelden in het hoofdstuk 'Beleid Intensive Care' van het UMCU.swabid.nl.
  • Stap 3: Houdt rekening bij de (start) doseringen met de verschillende mate van klaring.
  • Stap 4: Houdt rekening met dosis aanpassingen bij CVVH.

Indien er twijfel is over welk antimicrobieel middel er gegeven dient te worden, overleg dan met de verantwoordelijk intensivist. Overleg met de arts-microbioloog/internist-infectioloog mag pas plaatsvinden na uitdrukkelijk akkoord van de intensivist.

Bronnen

Categorie
Metadata

Swab vid: G-442111.3
Bijgewerkt: 08/03/2020 - 14:14
Status: Published