Sepsis in neutropene hematologische patiënten- beleid IC

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

imipenem + cilastine iv oplaaddosis 500mg, 2000mg continue per 24 uur

Opmerking:

500 mg per spuit in 6 uur vanwege beperkte houdbaarheid bij kamertemperatuur

Opmerkingen

Indien de koorts na 48 uur aanhoudt wordt soms vancomycine toegevoegd (extra Gram-positieve dekking) en/of een candidamiddel (anidulafungin) en/of een schimmelmiddel. 

Bij hematologische patienten wordt imipenem gestaakt als bloedkweken na 3 dagen negatief blijven.

Neutropene patienten worden behandeld conform het SDD-protocol van de IC.Eventuele darm decontaminatie van de verpleegafdeling komt hiermee te vervallen.

Zie ook: Behandelrichtlijn Hematologie UMCU Utrecht: H18 Infectiepreventie en antibioticabeleid.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-443313.2
Bijgewerkt: 07/13/2018 - 13:38
Status: Published