larva migrans cutanea (creeping eruption)

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

ivermectine po 0.2mg/kg eenmalig

Opmerking: op lege maag
Medicatie:

albendazol po 400mg 1dd 5 dagen

Opmerking:

bij uitgebreide laesies

Opmerkingen

Over het gebruik van ivermectine tijdens de zwangerschap en lactatie bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen.

Albendazol tijdens zwangerschap alleen op strikte indicatie gebruiken. Bij dieren is albendazol in therapeutische doseringen schadelijk gebleken.

Bronnen

  1. Behandeling Importziekten, P.A. Kager (ed), AMC, Amsterdam, 2004; update 2016

  2. NVP SWAB therapie parasitaire infecties def 2016 SWABID.pdf

    Therapierichtlijn Parasitaire infecties 2016. Ned. Vereniging voor Parasitologie

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-8919.2
Bijgewerkt: 10/13/2019 - 22:44
Status: Published