Therapie

Titel Sectie Menu positie
Wondinfectie Therapie Huid en weke delen
Waterpokken - Varicella zoster virus Therapie Virale infecties
Varicella zoster virus, gedissemineerde infectie Therapie Virale infecties
Vaginitis - Candida Therapie Geslachtsorganen, obstetrie en SOA
Urosepsis - beleid IC Therapie Beleid Intensive Care
Urineweginfectie, bij verblijfskatheter (CAD) Therapie Nieren en urinewegen
Urineweginfectie met systemische verschijnselen of tekenen van weefselinvasie (urosepsis en acute prostatitis en pyelonefritis) Therapie Nieren en urinewegen
Urineweginfectie met systemische verschijnselen bij zwangere Therapie Nieren en urinewegen
Urineweginfectie bij een transplantatienier Therapie Nieren en urinewegen
Tuberculose - Mycobacterium tuberculosis Therapie Mycobacteriële infecties
trichuriasis Therapie Tropische en Parasitaire infecties
trichomonas vaginitis Therapie Geslachtsorganen, obstetrie en SOA
trichinose Therapie Tropische en Parasitaire infecties
Toxoplasmose - Toxoplasma gondii Therapie Tropische en Parasitaire infecties
toxocariasis (viscerale larva migrans) Therapie Tropische en Parasitaire infecties
taeniasis (lintworm) Therapie Tropische en Parasitaire infecties
Syfilis (lues) Therapie Geslachtsorganen, obstetrie en SOA
strongyloidiasis Therapie Tropische en Parasitaire infecties
Staphylococcus aureus (MSSA/MRSA) dragerschapsbehandeling Therapie Huid en weke delen
Spondylodiscitis - onbekend micro-organisme Therapie Botten en gewrichten
Sinusitis Therapie Oor, neus en sinussen
Sepsis, bij neutropenie Therapie Sepsis
Sepsis zonder focus (nosocomiaal) - beleid IC Therapie Beleid Intensive Care
Sepsis zonder focus (community-acquired) - beleid IC Therapie Beleid Intensive Care
Sepsis in neutropene hematologische patiënten- beleid IC Therapie Beleid Intensive Care
Sepsis door gecompliceerde huid- en weke delen infecties - beleid IC Therapie Beleid Intensive Care
Sepsis - Staphylococcus aureus Therapie Sepsis
Sepsis - Pseudomonas aeruginosa Therapie Sepsis
Sepsis - Gram negatieve staven (Enterobacteriaceae) Therapie Sepsis
Sepsis - Enterococcen Therapie Sepsis
Sepsis - Coagulase negatieve staphyloccocen (CNS) Therapie Sepsis
Sepsis - Candida species Therapie Sepsis
Sepsis - onbekend micro-organisme Therapie Sepsis
Selectieve Decontaminatie van de tractus Digestivus (SDD) - beleid IC Therapie Beleid Intensive Care
schistosomiasis Therapie Tropische en Parasitaire infecties
Schimmelinfectie huid Therapie Huid en weke delen
scabies Therapie Huid en weke delen
Rickettsia species Therapie Tropische en Parasitaire infecties
Retinitis - Cytomegalovirus (CMV) Therapie Oog
Recidiverende urineweginfecties, suppressie-therapie Therapie Nieren en urinewegen
Pseudomembraneuze colitis - Clostridium difficile Therapie Gastrointestinale infecties
Pocket of driveline-infectie bij ventricular assist device (VAD/LVAD) - Staphylococcus aureus Therapie Hart en thorax
Pocket of driveline-infectie bij ventricular assist device (VAD/LVAD) - overige micro-organismen Therapie Hart en thorax
Pneumonie, hospital-acquired (HAP) - onbekend micro-organisme Therapie Onderste luchtwegen
Pneumonie, community-acquired (CAP) - Streptococcus pneumoniae Therapie Onderste luchtwegen
Pneumonie, community-acquired (CAP) - Staphylococcus aureus Therapie Onderste luchtwegen
Pneumonie, community-acquired (CAP) - Mycoplasma pneumoniae Therapie Onderste luchtwegen
Pneumonie, community-acquired (CAP) - Legionella pneumophila Therapie Onderste luchtwegen
Pneumonie, community-acquired (CAP) - Coxiella burnetii (Q-koorts) Therapie Onderste luchtwegen
Pneumonie, community-acquired (CAP) - Chlamydia psittaci (psittacose/ornithose) Therapie Onderste luchtwegen
Pneumonie, community-acquired (CAP) - onbekend micro-organisme - matig ernstig Therapie Onderste luchtwegen
Pneumonie, community-acquired (CAP) - onbekend micro-organisme - mild Therapie Onderste luchtwegen
Pneumonie, community-acquired (CAP) - onbekend micro-organisme - ernstig Therapie Onderste luchtwegen
Pneumonie - Pneumocystis jiroveci (PJP, PCP) Therapie Onderste luchtwegen
Pneumonie (HAP/VAP) - beleid IC Therapie Beleid Intensive Care
Pneumonie (CAP) - beleid IC Therapie Beleid Intensive Care
Pleuraempyeem - onbekend micro-organisme Therapie Onderste luchtwegen
Pharyngitis / tonsillitis, exsudatieve (incl. Plaut-Vincent) Therapie Mond en bovenste luchtwegen
Peritonsillair abces / infiltraat Therapie Mond en bovenste luchtwegen
Peritonitis, secundair (perforatie) - Candida Therapie Intra-abdominale infecties
Peritonitis, secundair (perforatie) - onbekend micro-organisme Therapie Intra-abdominale infecties
Peritonitis, primair (SBP) - onbekend micro-organisme Therapie Intra-abdominale infecties
Peritonitis - Peritoneale dialyse gerelateerde infecties (CAPD) Therapie Intra-abdominale infecties
Parotitis, acute bacteriële Therapie Mond en bovenste luchtwegen
Parapharyngeaal / retropharyngeaal abces Therapie Mond en bovenste luchtwegen
paragonimiasis Therapie Tropische en Parasitaire infecties
Pancreatitis, necrotiserend Therapie Intra-abdominale infecties
Otitis media, acute Therapie Oor, neus en sinussen
Otitis externa maligna/necroticans Therapie Oor, neus en sinussen
Otitis externa Therapie Oor, neus en sinussen
Osteomyelitis, chronisch Therapie Botten en gewrichten
Osteomyelitis kaak Therapie Mond en bovenste luchtwegen
Osteomyelitis - Streptococcus pyogenes Therapie Botten en gewrichten
Osteomyelitis - Staphylococcus aureus Therapie Botten en gewrichten
Osteomyelitis - Salmonella Therapie Botten en gewrichten
Osteomyelitis - Pseudomonas Therapie Botten en gewrichten
Osteomyelitis - Coagulase negatieve staphylococcen (CNS) Therapie Botten en gewrichten
Osteomyelitis - onbekend micro-organisme Therapie Botten en gewrichten
Orofaryngeale infecties - Candida Therapie Mond en bovenste luchtwegen
opistorchiasis Therapie Tropische en Parasitaire infecties
Oesophagitis - Candida Therapie Gastrointestinale infecties
Neuroborreliose (Lyme) - Borrelia species Therapie Centraal zenuwstelsel
myiasis Therapie Tropische en Parasitaire infecties
Mycobacterium avium complex (MAC) Therapie Mycobacteriële infecties
Mucormycosis Therapie Systemische schimmelinfecties
mijnworminfectie (N.americanus, A.duodenale) Therapie Tropische en Parasitaire infecties
Microsporidiose Therapie Tropische en Parasitaire infecties
Meningitis, secundair - onbekend micro-organisme Therapie Centraal zenuwstelsel
Meningitis / encephalitis - Varicella zoster virus Therapie Virale infecties
Meningitis / encephalitis - Herpes simplex virus Therapie Virale infecties
Meningitis - Streptococcus pneumoniae Therapie Centraal zenuwstelsel
Meningitis - Streptococcus agalactiae (hemolytische streptococ groep B, GBS) Therapie Centraal zenuwstelsel
Meningitis - Staphylococccus aureus Therapie Centraal zenuwstelsel
Meningitis - Non-fermenters (o.a. Pseudomonas, Acinetobacter) Therapie Centraal zenuwstelsel
Meningitis - Neisseria meningitidis Therapie Centraal zenuwstelsel
Meningitis - Listeria monocytogenes Therapie Centraal zenuwstelsel
Meningitis - Haemophilus influenzae Therapie Centraal zenuwstelsel
Meningitis - Escherichia coli Therapie Centraal zenuwstelsel
Meningitis - Cryptococcus neoformans Therapie Centraal zenuwstelsel
Meningitis - Coagulase negatieve staphylococcen (CNS) Therapie Centraal zenuwstelsel
Meningitis - onbekend micro-organisme Therapie Centraal zenuwstelsel
Meningitis Therapie Beleid Intensive Care
Mediastinitis Therapie Hart en thorax
Mastoiditis, acute Therapie Oor, neus en sinussen
Mastitis puerperalis Therapie Geslachtsorganen, obstetrie en SOA
Malaria tropica - Plasmodium falciparum Therapie Tropische en Parasitaire infecties
Malaria tertiana - Plasmodium vivax/ovale Therapie Tropische en Parasitaire infecties
Malaria quotidiana - Plasmodium knowlesi Therapie Tropische en Parasitaire infecties
Malaria quartana - Plasmodium malariae Therapie Tropische en Parasitaire infecties
Lyme-geassocieerde facialis parese - Borrelia species Therapie Centraal zenuwstelsel
Longabces - onbekend micro-organisme Therapie Onderste luchtwegen
Lijnsepsis - onbekend micro-organisme Therapie Sepsis
Lijnsepsis (CLABSI) - beleid IC Therapie Beleid Intensive Care
Leptospirose Therapie Tropische en Parasitaire infecties
Leishmaniasis Therapie Tropische en Parasitaire infecties
Laryngitis / laryngitis subglottica Therapie Mond en bovenste luchtwegen
larva migrans cutanea (creeping eruption) Therapie Tropische en Parasitaire infecties
Kinkhoest - Bordetella pertussis Therapie Onderste luchtwegen
Keratitis / Ulcus cornea - Moraxella species Therapie Oog
Keratitis / Ulcus cornea - Gram-positieve staven Therapie Oog
Keratitis / Ulcus cornea - Gram-positieve coccen Therapie Oog
Keratitis / Ulcus cornea - Gram-negatieve staven Therapie Oog
Keratitis / Ulcus cornea - gist / schimmels Therapie Oog
Keratitis / Ulcus cornea - Acanthamoebe Therapie Oog
Keratitis / Ulcus cornea - onbekend micro-organisme Therapie Oog
Keratitis - Herpes simplex virus Therapie Oog
Invasieve aspergillose - Aspergillus fumigatus - beleid IC Therapie Beleid Intensive Care
Intra-abdominale infectie - beleid IC Therapie Beleid Intensive Care
Influenza Therapie Virale infecties
Impetigo Therapie Huid en weke delen
hymenolepiasis Therapie Tropische en Parasitaire infecties
Huidpoort- en tunnelinfectie - Peritoneale dialyse gerelateerde infecties (CAPD) Therapie Intra-abdominale infecties
Huid - Candida Therapie Huid en weke delen
Hordeolum Therapie Oog
Hersenabces - Streptococcus anginosus group (voorheen milleri) Therapie Centraal zenuwstelsel
Hersenabces - onbekend micro-organisme Therapie Centraal zenuwstelsel
Herpes zoster, ongecompliceerd (gordelroos) - Varicella zoster virus Therapie Virale infecties
Herpes zoster, gecompliceerd (gordelroos) - Varicella zoster virus Therapie Virale infecties
Herpes zoster ophthalmicus - Varicella zoster virus Therapie Oog
Herpes simplex virus, gedissemineerde infectie Therapie Virale infecties
Herpes labialis - Herpes simplex virus Therapie Virale infecties
Herpes genitalis / proctitis - Herpes simplex virus Therapie Virale infecties
Helicobacter pylori Therapie Gastrointestinale infecties
Halsflegmone / Mondbodemflegmone Therapie Mond en bovenste luchtwegen
Gonorroe - Neisseria gonorrhoeae Therapie Geslachtsorganen, obstetrie en SOA
gnathostomiasis Therapie Tropische en Parasitaire infecties
Gingivostomatitis - Herpes simplex virus Therapie Virale infecties
Gingivitis, necrotiserende ulceratieve (Plaut-Vincent) Therapie Mond en bovenste luchtwegen
Geïnfecteerde cyste bij cystenier Therapie Nieren en urinewegen
Geïnfecteerd osteosynthesemateriaal - Staphylococcus aureus Therapie Botten en gewrichten
Geïnfecteerd osteosynthesemateriaal - Enterobacteriaceae Therapie Botten en gewrichten
Geïnfecteerd osteosynthesemateriaal - coagulase negatieve staphylococcen (CNS) Therapie Botten en gewrichten
Geïnfecteerd osteosynthesemateriaal - onbekend micro-organisme Therapie Botten en gewrichten
Gebroken vliezen Therapie Geslachtsorganen, obstetrie en SOA
Gastroenteritis - Yersinia enterocolitica Therapie Gastrointestinale infecties
Gastroenteritis - Vibrio cholerae Therapie Gastrointestinale infecties
Gastroenteritis - Shigella species Therapie Gastrointestinale infecties
Gastroenteritis - Salmonella species (non-typhi) Therapie Gastrointestinale infecties
gastroenteritis - Isospora belli Therapie Gastrointestinale infecties
gastroenteritis - Giardia lamblia Therapie Gastrointestinale infecties
Gastroenteritis - Escherichia coli species Therapie Gastrointestinale infecties
gastroenteritis - Dientamoeba fragilis Therapie Gastrointestinale infecties
gastroenteritis - Cyclospora Therapie Gastrointestinale infecties
gastroenteritis - cryptosporidien Therapie Gastrointestinale infecties
Gastroenteritis - Campylobacter jejuni Therapie Gastrointestinale infecties
gastroenteritis - Blastocystis Therapie Gastrointestinale infecties
Furunkels Therapie Huid en weke delen
filaria-infecties Therapie Tropische en Parasitaire infecties
fascioliasis Therapie Tropische en Parasitaire infecties
Fasciitis necroticans Therapie Huid en weke delen
erythema migrans (Lyme) Therapie Huid en weke delen
Erysipelas Therapie Huid en weke delen
Epiglottitis Therapie Mond en bovenste luchtwegen
Epididymitis - onbekend micro-organisme Therapie Nieren en urinewegen
enterobiasis Therapie Tropische en Parasitaire infecties
Endophthalmitis - onbekend micro-organisme Therapie Oog
Endometritis puerperalis Therapie Geslachtsorganen, obstetrie en SOA
endocarditis Therapie Hart en thorax
Encephalitis - Cytomegalovirus (CMV) Therapie Virale infecties
echinococcose Therapie Tropische en Parasitaire infecties
Difterie Therapie Mond en bovenste luchtwegen
Diabetische voet Therapie Huid en weke delen
Dentogene infecties Therapie Mond en bovenste luchtwegen
Cytomegalovirus (CMV), primo-infectie / reactivatie Therapie Virale infecties
Cytomegalovirus (CMV), pre-emptieve therapie Therapie Virale infecties
Cytomegalovirus (CMV), orgaanziekte Therapie Virale infecties
Cystitis bij zwangere Therapie Nieren en urinewegen
Cystitis bij vrouwen met diabetes mellitus, een verminderde weerstand of afwijkingen aan de nieren of urinewegen Therapie Nieren en urinewegen
Cystitis bij man Therapie Nieren en urinewegen
cystitis Therapie Nieren en urinewegen
cysticercose Therapie Tropische en Parasitaire infecties
Cystic fibrosis Therapie Onderste luchtwegen
COPD, acute exacerbatie Therapie Mond en bovenste luchtwegen
Conjunctivitis - Neisseria gonorrhoeae Therapie Oog
Conjunctivitis - Chlamydia trachomatis Therapie Oog
Conjunctivitis - onbekend micro-organisme Therapie Oog
clonorchiasis Therapie Tropische en Parasitaire infecties
Chronische prostatitis Therapie Nieren en urinewegen
Cholecystitis Therapie Intra-abdominale infecties
Cholangitis Therapie Intra-abdominale infecties
Chlamydia trachomatis (inclusief LGV) Therapie Geslachtsorganen, obstetrie en SOA
Chancroïd (ulcus molle) - Haemophilus ducreyi Therapie Geslachtsorganen, obstetrie en SOA
Cellulitis orbitae Therapie Oog
Cellulitis Therapie Huid en weke delen
Candidemie of invasieve Candida infectie - beleid IC Therapie Beleid Intensive Care
Candidemie Therapie Systemische schimmelinfecties
Buiktyfus - Salmonella typhi en paratyphi Therapie Gastrointestinale infecties
brucellose Therapie Tropische en Parasitaire infecties
Bronchitis, acute Therapie Mond en bovenste luchtwegen
Blepharitis Therapie Oog
Bijtwondinfectie Therapie Huid en weke delen
Beleid Intensive Care Therapie
Bartonellose (kattenkrabziekte) - Bartonella henselae Therapie Huid en weke delen
Bartholinitis Therapie Geslachtsorganen, obstetrie en SOA
Bacteriemie bij ventricular assist device (VAD/LVAD) - Staphylococcus aureus Therapie Hart en thorax
Bacteriemie bij ventricular assist device (VAD/LVAD) - overige micro-organismen Therapie Hart en thorax
Bacteriële vaginose - Gardnerella vaginalis Therapie Geslachtsorganen, obstetrie en SOA
babesiose Therapie Tropische en Parasitaire infecties
Aspergillose - Aspergillus sp Therapie Systemische schimmelinfecties
ascariasis Therapie Tropische en Parasitaire infecties
Artritis - Streptococcus pyogenes Therapie Botten en gewrichten
Artritis - Staphylococcus aureus Therapie Botten en gewrichten
Artritis - Pseudomonas Therapie Botten en gewrichten
Artritis - Neisseria gonorrhoeae Therapie Botten en gewrichten
Artritis - Haemophilus influenzae Therapie Botten en gewrichten
Artritis - Enterobacteriaceae Therapie Botten en gewrichten
Artritis (Lyme) - Borrelia species Therapie Botten en gewrichten
Artritis - onbekend micro-organisme Therapie Botten en gewrichten
Antibiotica protocol voor infecties op de IC Therapie Beleid Intensive Care
amoebenabces lever Therapie Tropische en Parasitaire infecties
Adnexitis / PID Therapie Geslachtsorganen, obstetrie en SOA
Acute retina necrose - Herpes simplex virus / varicella zoster virus Therapie Oog
Acrodermatitis chronica atroficans (Lyme) - Borrelia species Therapie Huid en weke delen
Cryptokokkose (cryptococ) Therapie Systemische schimmelinfecties